1. ALLMÄNNA VILLKOR
För allas trivsel måste följande regler hållas:

 • Du måste följa svensk lag när du använder Badboll.
 • Pornografi, främjande av droger och publicering av copyrightskyddat material är förbjudet på hela sajten.
 • Du får inte använda Badboll för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande, t.ex. provocerande beteende och hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbning, kedjebrev eller intrång på copyrightskyddat material. Då kan ditt smeknamn raderas, och om det är illa nog kan du t.o.m. bli polisanmäld. Länkningar till sajter som innehåller olagligt innehåll är att betrakta som olagligt. Användare som gör sådan länkning är direkt ansvarig för denna förseelse.
 • Du har ingen rätt att använda Badboll i eget kommersiellt syfte, som t.ex. försäljning eller reklam för någon produkt. Detta innefattar även reklam och annonsering gällande kommande events i andra användares gästböcker, mail och klotterplank. Den egna presentationen är undantaget vad gäller annonsering av kommande events.
 • Du får inte ladda upp virussmittade, pornografiska eller copyrightskyddade filer eller länka till pornografiska, rasistiska eller andra olämpliga sajter.
 • Den användare som nyttjar sig av spam blir borttagen. Som spam räknas även inlägg och mail gällande festinfo.
 • Du får inte systematiskt sprida ut politisk och religiös propaganda på Badboll.
 • Vi tolererar INTE påhopp ang. sexuell läggning, politiska åsikter, religiös tro.

  2. LAGAR
  Svensk lag gäller givetvis även i Badboll.

  Följande lagar kan betraktas som mer aktuella för internet:
  Lagen (1960:729) om upphovsrätt
  Brottsbalken 1962:700 uppvigling
  Brottsbalken 1962:700 hets mot folkgrupp
  Brottsbalken 1962:700 barnpornografibrott
  Brottsbalken 1962:700 olaga våldsskildring
  Brottsbalken 1962:700 olaga hot
  Brottsbalken 1962:700 ofredande
  Brottsbalken 1962:700 ärekränkning
  Brottsbalken 1962:700 pornografisk bild
  Brottsbalken 1962:700 pornografisk text
  Narkotikastrafflagen 1968:64 narkotikabrott

  3. RÄTTIGHETER
  Genom registrering och användandet av Badboll godkänner du som användare även de regler och villkor som satts upp. Badboll har rätt att när som helst ändra dessa regler och villkor utan förvarning. Ansvaret för att uppsatta regler och villkor efterföljs ligger hos varje enskild användare.

  Vid användandet av de tjänster som tillhandahålls på badboll.nu godkänner du som användare även att Badboll har rätt att skicka ut information om Badboll samt eventuella samarbetspartners via badbollsmail, e-post, SMS eller andra elektroniska kommunikationsmedel. Denna information kan vara kommersiell natur.

  Badboll äger rätten att använda den information som lagras på servern. Detta kan innefatta lagrade bilder, eventuell musik eller annan skickad eller publicerad information.

  4. DATA & INFORMATION
  Badboll ansvarar inte på något sätt för förlust eller förvanskning av den data eller information som förmedlas via siten. Badboll ansvarar ej heller för förlorade lösenord alternativt om obehörig gör intrång i i tjänsterna.

  Badboll har vidare inget ansvar för det material som användaren eller andra registrerade medlemmar sänder ut eller gör tillgänglig via sidan. Vi vill dock uppmuntra användare till att rapportera i de fall som olämpligt material existerar så nödvändiga åtgärder kan utföras.

  Vid misstanke om missbruk alternativt lagbrott av de tjänster som förmedlas via badboll.nu äger Badboll rätten att utan förvarning till användaren gå igenom och granska skickad eller publicerad information. Badboll har även rätt att avlägsna sådan information som strider mot användarvillkoren, svensk lag, god sed eller som på annat sätt kan utgöra grund för ansvar eller kritik mot Badboll.

  Av säkerhetsskäl lagrar Badboll all information som skickas in via de tjänster som tillhandahålls via badboll.nu. Detta innefattar även "raderade" gästboksinlägg och mail.

  5. PERSONUPPGIFTER
  Vid användandet av Badbolls tjänster godkänns även att Badboll kan komma att registrera vissa personuppgifter. Lagrade personuppgifter är skyddad information som enbart ett fåtal personer har tillgång till. Personuppgifter och övrig lagrad information kan i vissa fall förmedlas till polis vid polisärenden, dock aldrig till annan privatperson.

  Badboll har rätt att föra statistik baserad på registrerade användare. Denna statistik kan vara öppen för försäljning men dock aldrig samman med personuppgifter.  Senast uppdaterad: 2007-06-13